Η ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα έργα της τέχνης επιδιώκονται στο πλαίσιο του <γίγνεσθαι>.

Απευθύνονται στους άλλους,  είναι κοινωνικά εργαλεία.

Το καλλιτέχνημα δεν επιδιώκει την αποτύπωση της πραγματικότητας.

Αντίθετα είναι αποτέλεσμα διείσδυσης, ανατροπής, ανάλυσης καί νέας προτασης.

Πολλές φορές προβλεπει ή κι αποκαλύπτει μια λανθάνουσα πραγματικότητα…..

Ζωγραφίζοντας επιδιώκεται καί προτείνεται ή….μιά νέα εικόνα , με ενδείξεις ή υπονοούμενα για την ουσία, τις δυνατότητες για να εξελιχθεί κατι ή…. επισημανσεις γι αυτο καθεαυτό, που είναι…

Όλα , αναλυτικά καί συνθετικά, πέρα απ τη προσέγγιση του οικείου … δηλαδή του εύκολα αναγνώσιμου…

Με αυτές τις δυσκολίες, που παρεμβαλλονται, χρειάζεται το ενδιαφέρον του κοινού. Επιζητητείται η κριτική καί ο διάλογος, η υποδοχή ή κι ακόμη η απόρριψη…..

Εκτιμάται η δημιουργία της συνειρμικής δομής του κόσμου, που σχηματίζεται ….. και λειτουργεί απ το μήνυμα του έργου….

Η εμπορικότητα κι η είσοδος στην αγορά είναι …. το αντίστοιχο του χειροκροτήματος…. τουλάχιστον, για τον εικαστικό.

Ειναι αυτονόητο, παράλληλα, ότι η ανταποδοτικοτητα είναι δίκαιη κι αναγκαία.

Και βέβαια αναρωτιέμαι….

Θεωρείται το ψηφιακό έργο… εμπορικό;

Μ’ ενδιαφέρει να είναι εμπορικό;

Μ’ ενδιαφέρει βέβαια, όπως προκύπτει απ τα πιο πάνω η εμπορικότητα.

Το έργο (μου) , νομίζω, ότι θα μπορούσε να είναι εμπορικό.

Μοιάζει να ειναι σχετικά νωρίς ακόμη.

Απαιτείται πολύ δουλειά, πειραματικές προσπάθειες έκφρασης, εργαλεία σύγχρονα, αλλά και μελετη του παραλθόντος….

Μιά θέση στη συνείδηση του κοινού.

Είναι μάχη με το πρόβλημα του για ποικίλους λόγους ετεροχρονισμού.