Η ΤΕΧΝΗ ΠΡΟΧΩΡΕΙ…

Η ΤΕΧΝΗ ΠΡΟΧΩΡΕΙ…

Η καλλιτεχνική διαδικασία παράγει έργα.

H τέχνη προχωρεί εποικοδομητικά με σεβασμό στο παρελθόν της, αλλά καί κήρυκας καθε φορά μιάς νέας ζωής.

Κοινωνικός ο ρόλος της.

Αναπτύσσεται επιτιθέμενη στις προβληματικές δομές, φαινόμενες ή λανθάνουσες, λειτουργώντας παράλληλα κι υπεράνω της ιστορίας.

Πάντα συμμέτοχος στις δυνάμεις που τέμνουν κι αλλαζουν….