ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ…. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ…. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο,τι μένει αν απαλειφθούν οι υποκειμενισμοί……..

Περιοχή χωρίς συναισθηματισμούς,τάσεις κι επιθυμίες……..

Η πραγματικότητα,…. η αφανής κι άγνωστη βάση των πάντων.

Ενα-ένα είναι απλά.Τα πολλά απλά όμως, αποτελούν ένα σύστημα πολύπλοκο, την πραγματικότητα….

Η σκηνή μας,με την εσωτερική της οργάνωση,με υποσυστήματα,που έχουν αλληλοεξάρτήσεις καί αμοιβαίες επιρροές…… Ένας ανεξέλεγκτος σχηματισμός.

Ο υποκειμενισμός στο κοινωνικό πεδίο,κάθε φορά ερμηνεύει, με προσπάθεια αντικειμενικής προσεγγισης ή με τάση εκμετάλλευσης της κάθε εκδοχής…………..

Στην αφηρημένη τέχνη, με κάδρα ειλικρινούς απεικόνισης της πραγματικότητας,τα μόνα νομίζω στην εικαστική έκφραση, που σ’αυτά ενυπάρχουν ευανάγνωστα καί γνωστά στοιχεία επαφής καί περιοχές αοριστίας,…. ανάπτυξης συνειρμών……….. καί διαλόγου.

Εργα αποτελεσματικά, που λειτουργούν με ρόλο κονωνικού εργαλείου.