ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ καί ΤΕΧΝΗ

ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ καί ΤΕΧΝΗ

Υπερβολική αλλά μη αυθεντική λαικότητα.


Στη πολιτική είναι η δημαγωγία κι η προπαγάνδα.

Στη τέχνη είναι η κάθε <στράτευση> γιά την επίτευξη στόχων εκμεταλλευσης κι εμπορευματοποίησης.

Εκλείπει η αυθεντικότητα καί το έργο γίνεται προιόν παραγωγής………..

Η λαικότητα είναι ταυτισμένη με την απλότητα καί τον πολιτισμό, ενώ αντίθετα ο λαικισμός λειτουργεί με τις απλουστευσεις-εκλαικεύσεις, που καταργούν τις αξίες κι οργανώνουν την προσαρμογή του προσφερόμενου <έργου> στο πλαίσιο της παιδείας του θεατή-ακροατή, αφοπλίζοντάς τον ηθικά καί πνευματικά κι αισθητικά……

Ο λαικισμός ψυχ-αγωγεί,…….. υποβαθμίζοντας τον άνθρωπο.