ΜΑΤΙΕΣ

ΜΑΤΙΕΣ

Κοιτώντας και σκεπτόμενος, … όλα είναι εικαστικές προκλήσεις.
Ματιές και δουλειά γιά προτάσεις, που ο δέκτης θ’αναπτύξει υποκειμενικά…, συνειρμικά…