ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σημαντικό στη συγκρότηση της ελληνικής ταυτότητας.
Στοιχεία ιδεολογικά κι αισθητικά απορρέουν απ’την ιστορία του… Μιά κοιτίδα εικόνων, συμβόλων και πολιτισμικών στοιχείων.
Τόπος με τοπία, φύσης και δομών, που συντίθενται από τη διαχρονικότητα των ποικίλων σχέσεων, την ορθοδοξία καί το βυζάντιο, αλλά και την περιμετρικά ζωή των κοινοτήτων μας…, που η θάλασσά του τις ένωνε και τώρα είναι ….όριο….
Το Αιγαίο τραγουδήθηκε από ποιητές κι ευαίσθητους έους καί σα τόπος συντροφικός κι ερωτικός.