ΤΡΕΝΑ

ΤΡΕΝΑ

Το τρένο γιά την περισκεψη…., είναι το καλύτερο, ή μάλλον το επαρκέστερο, μεταφορικό μέσον ….

Θέα με συνεχείς εναλλαγές, χωρίς τη μονοτονία του πλοιου ή του αεροπλάνου. Κινείται ταχύτατα, αισιόδοξα, με δυνατότητες παρατήρησης, σχέσεων κι ανάπτυξης συνειρμών…….

Σκέψεις, …, σκέψεις κι ανάμεσα θαυμασμός…

Στεγάζεται και στο σκηνικό των σταθμών… Όλο ακραία συνήθως τα συναισθήματα… Αποχωρισμοί ή ανταμώματα…